GÀ CHIÊN SỐT CHUA NGỌT

GÀ CHIÊN SỐT CHUA NGỌT

  • 58.000 ₫