GÀ CHIÊN (5 MIẾNG)

GÀ CHIÊN (5 MIẾNG)

  • 59.000 ₫

Món ăn khác