Thẻ thành viên Tokyo Deli (Member Card)

Mô tả về chương trình Member Card

Điều kiện tham gia:

Tất cả các khách hàng đến dùng bữa tại nhà hàng TOKYO Deli có hóa đơn thanh toán từ 500.000đ có thể tham gia chương trình.

Thẻ member của khách hàng sau khi đăng ký sẽ được kích hoạt và có giá trị sử dụng trong vòng 24 giờ.

Hình thức giảm giá:

Khi khách hàng tích lũy đủ 3.000.0000 VND (Ba triệu đồng) sẽ được giảm giá 5% trên hóa đơn thanh toán.

Khi khách hàng tích lũy đủ 8.000.0000 VND (Tám triệu đồng) sẽ được giảm giá 10% trên hóa đơn thanh toán.

* Áp dụng trên tất cả các chi nhánh thuộc Hệ thống nhà hàng TOKYO Deli

Tin tức khác