Khu vực

Gia vị chế biến
-5%
 • 163.000 ₫

 • 154.850 ₫

Chưa bao gồm VAT 10%
-5%
 • 315.000 ₫

 • 299.250 ₫

Chưa bao gồm VAT 10%
-5%
 • 395.000 ₫

 • 375.250 ₫

Chưa bao gồm VAT 10%
 • 49.000 ₫

Chưa bao gồm VAT 10%
-5%
 • 110.000 ₫

 • 104.500 ₫

Chưa bao gồm VAT 10%
 • 58.000 ₫

Chưa bao gồm VAT 10%
-10%
 • 80.000 ₫

 • 72.000 ₫

Chưa bao gồm VAT 10%
 • 70.000 ₫

Chưa bao gồm VAT 10%
 • 140.000 ₫

Chưa bao gồm VAT 10%
 • 60.000 ₫

Chưa bao gồm VAT 10%
 • 60.000 ₫

Chưa bao gồm VAT 10%